Dnes je sobota 16.október 2021. Meniny má Vladimíra.  


www.ubytovaniezaneta.sk
www.villaangel.sk


Informačné služby Informačné služby
turistika Turistika

Informačné služby Revúca-Tornaľa


Krasnohorska jaskyna

AVK magnezit Revuca
basket Roznava

Štatistika návštevnosti
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
reklama

volby Kam dnes vyraziť?

ZBOHOM KORUNA...11. novembra 2008 - 18. decembra 2008 Banícke múzeum v Rožňave
Dátum: 11.11.2008 Zdroj: http://www.banmuz.sk/aktu.html

Výstava Zbohom koruna... je venovaná obehu korunovej meny na území dnešného Slovenska od jej zavedenia v roku 1892 do roku 2008, ktorý je posledným rokom jej používania na Slovensku. V siedmich vývojových etapách - rakúsko-uhorská korunová mena, korunová mena I.ČSR, slovenská koruna, korunová mena II. ČSR do r. 1953, korunová mena II. ČSR v rokoch 1953 - 1989, korunová mena ČSFR a súčasná korunová mena - sa okrem obehových a pamätných mincí predstavujú aj bankovky a štátovky danej doby.
Súčasťou výstavy sú ukážky zlatých razieb z rokov 1893 - 1979 a slovenských pamätných mincí z rokov 1994 - 2007.


Výstavu si možno prezrieť v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov č. 25, denne od 8.00 do12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

Vstupné : dospelí 20,- Sk, študenti, žiaci a dôchodcovia 10,- Sk.


Litteriáda - (1. ročník medzinárodného literárneho festivalu) 10. 11. – 12. 11. 2008 Verejná knižnica J. Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice
Dátum: 10.11.2008 Zdroj: http://www.kosice13.sk/index.php...Pod patronátom Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky


Občianske združenie a vydavateľstvo Pectus
Východoslovenská pobočka Spolku slovenských spisovateľov
a slovenského PEN centra

pozýva verejnosť

na multimediálne literárne podujatia,
počas ktorých v dňoch 10. 11. – 12. 11. 2008
budú prezentovaní domáci a zahraniční autori


Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 10. novembra 2008 o 15.00 hodine v Kongresovom centre Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
Dátum: 10.11.2008 Zdroj: http://www.roznava.sk/portal/inf...

I. časť


Udelenie pamätnej medaily primátorovi mesta Rožňava pri príležitosti 15. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Odovzdá : genmjr. Ing. Milan Maxim, veliteľ Pozemných síl OS SR


II. časť

1. Otvorenie
2. a) Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
b) Správa o kontrole mobilných telefónov – zoznam
3. VZN o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie Vianočný trh 2008 – návrh
4. Organizačný poriadok Mestského úradu v Rožňave – návrh na úpravu
5. Poriadok odmeňovania zamestnancov a orgánov mesta – návrh na úpravu
6. Doplnenie PHaSR mesta Rožňava o akčný plán z Koncepcie rozvoja informačných systémov pre MsÚ Rožňava
7. Smernica pre používanie služobných mobilných telefónov
8. Uzavretie, rekultivácia a následný monitoring skládky odpadov, ktoré nie sú nebezpečné, lokalita „Na úboči „ k.ú. Brzotín
9. Oprava povrchov komunikácií v Rožňave
10. Návrh na realizáciu živičnej úpravy Ul. hornocintorínskej v Rožňave
11. a) Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ul. – prepracovanie realizačného projektu
b) Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P.J.Šafárika – spracovanie projektovej dokumentácie na inžinierske siete
12. Majetkoprávne záležitosti mesta
1. Ing. Ján Rusňák a manželka – predaj pozemku mesta
2. Dagmar Matheiselová – predaj pozemku mesta
3. Ing. Karol Bodnár – predaj pozemku mesta
4. MUDr. František Šoltés – predaj pozemku mesta
5. Ing. Mária Tárkányiová – predaj pozemku mesta
6. Eugen Pál-Baláž – predaj predaj pozemku mesta
7. Emil Petro – zámena pozemkov
8. GLOBALimpex Slovakia s.r.o. – predaj pozemku mesta
9. ISCON s.r.o. Rožňava – predaj pozemku mesta
10. DRÁZUS v.o.s. Rožňava – predaj pozemku mesta
11. Zrušenie uznesenia MZ č. 191/2007
12. Kúpa a predaj pozemkov do majetku mesta v lokalite IBV Tehelňa v Rožňave
13. Pavilón G základnej školy na Ul. Zakarpatskej – prebytočný majetok mesta
14. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy – zámena nehnuteľností
15. Predaj pozemku mesta pre TEKO-R s.r.o. – doplnenie uznesenia MZ č. 192/2008
16. Prevzatie detského ihriska s pozemkom pri OC na sídlisku Juh do majetku mesta
13. Základná škola , Zlatá 2 Rožňava – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
14. Základná škola akad. Jura Hronca – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
15. Karol Gažík – riešenie bytovej situácie
16. Oprava komunikácií na Rožňavskej Bani – požiadavka občanov
17. Informačná správa o vykonávaní aktivačnej činnosti nezamestnaných na území mesta Rožňava
18. Informácia o vykonaní následných finančných kontrol Správou finančnej kontroly Košice
19. Otázky poslancov
20. Diskusia
21. Záver


MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta


VIŠEGRÁDSKE DNI 2008 William Douglas Home: LEDŇÁČEK – Divadlo Ungelt – Praha 9.11.2008 o 19:00 Štátne divadlo Košice – Malá scéna
Dátum: 09.11.2008 Zdroj: www.kosice.sk

Anglická komédia o vdove, sirovi a jeho komorníkovi, ktorí sa i v staršom veku dokážu tešiť zo života
réžia: Ladislav Smoček; účinkujú: Alena Vránová, František Němec, Petr Kostka


Futbal IV. Liga JUH (dospelí) - 16. kolo, 08.11.2008 o 13:30 Rožňava - Kr. Chlmec
Dátum: 08.11.2008 Zdroj: Admin


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
LENMARK SERVICE

sapeli

Predaj a servis registračných pokladníc.
Informujte sa zadarmo na 0905 276 351


MegaInzercia.sk

Kontrafakt

Britakov

Roll-mont

Pohrebné služby IRIS

Kamenictvo Helcman

Autobazár Krásnohorské podhradie

Kanala

montaznaplosina
Július Tokár
obchodný zástupca
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
oblastný vedúci

Námestie baníkov 15
048 01 Rožňava
Mobil: 0915 740 359
e-mail: jtokar@fo.pss.sk


Gipszan

RVTV

Copyright © JoZo 2007
Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk